Badanie PSA

Oznaczenie stężenia antygenu PSA (ang. prostate specific antigen) w surowicy krwi jest badaniem, które w sposób ogólny opisuje stan gruczołu krokowego. Stężenie to wzrasta fizjologicznie wraz z wiekiem, jest również podwyższone w przypadku łagodnego przerostu stercza, zapalenia gruczołu krokowego oraz raka prostaty. Prawidłowe wartości PSA mieszczą się w granicach 0,0-4,0 ng/ml. Wynik wyższy od normy nie oznacza jednoznacznie istnienia choroby prostaty. Fałszywie wysokie wyniki może dać np. wykonanie tego badania tuż po badaniu per rectum lub po zabiegach w obrębie dróg moczowych i prostaty. Oceniając więc wynik badania PSA bierze się pod uwagę dodatkowe parametry tj. np. tempo wzrostu PSA w danym czasie, współczynnik ilorazu stężenia tzw. frakcji wolnej PSA do stężenia całkowitego PSA.


Do oznaczenie stężenia PSA pobiera się krew jak do tradycyjnego badania morfologicznego.