Elastografia USG

 

Elastografia jest najnowszą techniką badania ultrasonograficznego.Badanie elastograficzne przebiega identycznie jak tradycyjne USG.

Zastosowana innowacyjna technologia umożliwia nałożenie na dotychczas uzyskiwany czarno-biały wynik badania USG kolorowej skali, która przedstawia poszczególne stopnie twardości tkanek. Każdy stopień twardości kodowany jest innym kolorem. Uzyskany w ten sposób obraz (elastogram) nie jest jeszcze wynikiem. Jest on podstawą do analizy dokonywanej przez lekarza zarówno podczas wykonywania badania jak i po jego zakończeniu.


Zazwyczaj interpretacja uzyskanych obrazów polega na porównaniu rozmieszczenia obszarów bardziej lub mniej spoistych ze schematami, co pozwala na zaliczenie danej zmiany do grupy w mniejszym lub większym stopniu podejrzanej o charakter nowotworowy.


Metoda ta pozwala na uwidocznienie nawet niewielkich, położonych wewnątrz gruczołu krokowego zmian patologicznych. Elastografia pomaga również precyzyjniej wskazać zmiany, w przypadku których konieczne jest wykonanie biopsji. Pozwala jednocześnie na bardzo dokładne skierowanie igły biopsyjnej w obszary najbardziej zmienione chorobowo, co umożliwia wykonanie mniejszej liczby ukłuć.


Badanie przezodbytnicze USG.Po lewej stronie obraz z tradycyjnego badania USG, po prawej z wykorzystaniem opcji elastografii. Fot. mojaprostata.com.pl